Dama se nikad ne predaje! A CAFFETIN MENSTRUAL nikad ne prestaje s borbom protiv boli.

Za one neugodne dane u mjesecu. Za bol koju gotovo svaka žena bar ponekad osjeća. Za menstrualnu bol. CAFFETIN MENSTRUAL damin je najbolji prijatelj.

...

Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku/medicinskom sredstvu. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka/medicinskog sredstva posavetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.