CAFFETIN MENSTRUAL 200 mg filmom obložene tablete

...

Dama se nikad ne predaje! A CAFFETIN MENSTRUAL nikad ne prestaje s borbom protiv boli.

Za one neugodne dane u mjesecu. Za bol koju gotovo svaka žena bar ponekad osjeća. Za menstrualnu bol. CAFFETIN MENSTRUAL damin je najbolji prijatelj.

CAFFETIN MENSTRUAL lijek je koji se izdaje bez recepta, u obliku je tableta. Namijenjen je za ublažavanje menstrualnih bolova kod odraslih žena i adolescentica starijih od 12 godina.

  • Učinkovito djelovanje
  • Ublažava menstrualnu bol

Sastav

Jedna tableta lijeka CAFFETIN MENSTRUAL sadrži:

200 mg ibuprofena, što odgovara 342 mg ibuprofen-DL-lizina

Ibuprofen – pripada skupini lijekova poznatoj kao nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL), koji ublažavaju bol, smanjuju oticanje i snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu.

Doziranje

Odrasle žene i adolescentice starije od 12 godina

Preporučena pojedinačna doza: 1–2 tablete

Najkraći razmak između dvije primjene lijeka: 4–6 sati

Najveća ukupna dnevna doza (za period od 24 sata) ne smije biti veća od 6 tableta (1200 mg ibuprofena).

Nemojte uzimati ovaj lijek duže od tri dana bez savjeta liječnika.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon tri dana.

Pakovanje

Svako pakovanje lijeka CAFFETIN MENSTRUAL sadrži 10 tableta i uputu o lijeku.

...

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.